امروزه با پیشرفت تکنولوژی، یخچال هایی ساخته می شوند که دارای امکانات متعددی مانند یخ سازی هستند. یخ ساز یخچال ساز و کار ساده ای داشته و نحوه کار آن، در اکثر برند های مختلف یکسان است. اما گاهی پیش می آید که یخ ساز یخچال درست کار نکرده و دچار مشکل می شود.

ادامه مطلب “علت کار نکردن یخساز یخچال”